CHCEME MĚSTO ROZVÍJET CITLIVĚ.

SPOLEČNĚ S VÁMI

Aktuality

Letisko

Vyjádření města k záměru výstavby nové haly společnosti Kofola

1.8.2021 - V polovině července obdržel městský úřad v Mnichově Hradišti od odboru životního prostředí Krajského úřadu středočeského kraje oznámení o zahájené zjišťovacího řízení ve věci přístavby haly společnosti Kofola. Na základě výzvy k podání vyjádření jsme zaslali následující.

1.  Z hlediska přetrvávající nadlimitní hlukové zátěže a podmínek povolení provozu v rámci IPPC povolení trváme na tom, aby před zahájením jakékoliv nadzemní stavby bylo nejdříve vybudováno napojení areálu přímo ze silnice II/268....

archelogický ustav

Haškov: poškození archeologických památek nehrozí

28.2.2020 - Průmyslová zóna v Haškově byla vloni velké téma a v souvislosti s diskusí o její možné podobě zazněly i zmínky o archeologických nálezech v okolí Jizery. I proto starosta města osobně navštívil Mgr. Irenu Benkovou, ředitelkou Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

MHRadnice

Vedení města představuje regulace majitelům pozemků v rozvojových zónách

30.1.2020 - Debata o regulacích výstavby v mnichovohradišťských rozvojových zónách, která se ve městě rozběhla v souvislosti se záměrem společnosti VGP vybudovat v Haškově logistické centrum, přivedla k jednacímu stolu celou řadu majitelů soukromých pozemků. O setkání s vedením města požádali zástupci společnosti Kofola, Stavokombinát Invest s.r.o., Industrial Park Mnichovo Hradiště a.s., VGP Park Mnichovo Hradiště a.s. ...

Kde všude se může něco změnit

V projednávaném návrhu územního plánu města je řada ploch pro rozvoj. Zde je přehled těch největších. Každá má svá specifika a potenciální problémy, s nimiž vás tu budeme postupně seznamovat.

Záznam debaty o rozvojových zónách v MH (29.10.2019)

Řekněte, co vám v Hradišti chybí

Jednou ze závazných podmínek pro rozvoj průmyslových a obytných zón by měla být povinnost developera určitou část území a investic věnovat projektu, který poslouží široké veřejnosti. Řekněte, co byste v Mnichově Hradišti chtěli, a my vaše podněty v rámci jednání s investory zahrneme do podmínek výstavby.

web survey

Zvolil jsi něco jiného? Napiš nám, co to má být na email chranime@mnhradiste.cz

Mýty a fakta

Radnice chce město obklopit logistickými areály

Ne. Radnice zdědila územní plán, který výstavbu řady čistě logistických areálů umožňuje, ale nesmířila se s tím. Díky tvrdým jednáním a Zásadám pro výstavbu v Mnichově Hradišti proto například nebyly realizovány dva uvažované projekty na čistě logistický areál. Soukromí investoři nebyli s to vyhovět podmínkám města. Od představeného záměru upustili.

Město může rozhodnout, že se nic takového stavět nikde nebude
Město může zabránit výstavbě stavební uzávěrou
Některé průmyslové zóny by mohly vzniknout na zemědělské půdě
Hradiště potřebuje nový územní plán

Na koho se obrátit ohledně dalších informací

Mgr. Ondřej Lochman Ph.D.
Mgr. Ondřej Lochman Ph.D.starostastarosta@mnhradiste.cz
Ing. Jan Mareš
Ing. Jan Marešmístostarostajan.mares@mnhradiste.cz
MgA. Jan Světlík
MgA. Jan Světlíkarchitekt města jansvetlik@gmail.com
Mgr. Zuzana Tomášová
Mgr. Zuzana TomášováPrávnička města zuzana.tomasova@mnhradiste.cz